Διοίκηση Εκτύπωση

Πρόεδρος
Μαρία Στρατηγάκη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Αντιπρόεδρος
Ελένη Νίνα-Παζαρζή
Καθηγήτρια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Γενική Γραμματέας
Νάνσυ Παπαλεξανδρή
Ομότιμη Καθηγήτρια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ειδική Γραμματέας
Βάσω Κιντή
Καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ταμίας
Βασιλική Φαρμάκη
Καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μέλη
Μαρία Μιμίκου
Ομότιμη Καθηγήτρια, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ειρήνη Νικάνδρου
Επίκουρη Καθηγήτρια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών