Γυναίκες στα Πανεπιστήμια Εκτύπωση

Δημοσίευση του Προγράμματος ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ. του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη θέση των γυναικών μελών ΔΕΠ στα ελληνικά πανεπιστήμια

Τόμος ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ. "Αντιμετωπίζοντας τις Έμφυλες Ανισότητες στα Πανεπιστήμια: Χρονικό Δραστηριοτήτων"


Στατιστικές Μελέτες και Δημοσιεύσεις για τις Γυναίκες Μέλη ΔΕΠ στα ελληνικά Α.Ε.Ι. από το Γραφείο ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ. (Θέματα Φύλου και Ισότητας) του Πανεπιστημίου Αθηνών
Δείτε παρακάτω τις μελέτες του Γραφείου ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ. για τις γυναίκες μέλη ΔΕΠ στα ελληνικά Πανεπιστήμια. Για το σύνολο των μελέτων επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Γραφείου ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ.

Έκθεση για τα Αποτελέσματα της Ποσοτικής Μελέτης για την Έμφυλη Κατανομή του Επιστημονικού και Διοικητικού Προσωπικού και του Φοιτητικού Σώματος του Πανεπιστημίου Αθηνών (ακαδημαϊκό έτος 2010-11)

Στατιστικά Στοιχεία για τις γυναίκες μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αθηνών (ακ. έτος 2010-11)

Στατιστικά Στοιχεία για του Φοιτητές και τις Φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Αθηνών
(ακ. έτος 2010-11)

Στατιστικά Στοιχεία για τις γυναίκες μέλη ΔΕΠ στα ελληνικά Πανεπιστήμια (ακ. έτος 2003-04)

Στατιστικά Στοιχεία για την κατοχή διοικητικών θέσεων ανά φύλο στα μέλη ΔΕΠ των ελληνικών Πανεπιστημίων (ακ. έτος 2003-04)


Διεθνείς και Κρατικές Oργανώσεις Γυναικών Πανεπιστημιακών

International Federation of University Women

American Association of University Women (AAUW)

University and College Union-Women members